Giá: 1.200.000 VND

17/10/20237.4 1000 MB Themeweb

Web Hosting được gọi chung là Hosting, là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến. Nói một cách khác, nếu tên miền là địa chỉ, website là ngôi nhà thì web hosting là “đất”.

  • Tốc độ vượt trội
  • An toàn, bảo mật
  • Hoàn tiền nếu bạn không hài lòng